Kamienie

Z Dracopedia

Kamieniesurowcem niezbędnym do budowania budynków infrastruktury i budynków specjalnych.

Z kamieni murarze tworzą budulec, dzięki któremu można stawiać wyżej wymienione budynki. Wyjątkiem są Elfy, które nie potrzebują kamienia. Gdy zabraknie kamieni niemożliwym jest kontynuowanie prac murarskich, a co za tym idzie rozbudowa księstwa. Brak kamieni nie powoduje spadku popularności.


Spis treści

Gdzie sprawdzić ilość kamieni

Ilość kamieni w księstwie można zobaczyć w menu Stolica, jest to liczba podana w kolumnie "Liczba" obok napisu "kamienie". Wartość w kolumnie "Zmiana" podaje, o ile zmienił się stan kamieni w porównaniu do poprzedniej tury.

Jak zdobyć kamienie

Uzyskać je można na 4 sposoby:


Co zrobić z nadmiarem kamieni

Nadmiar kamieni można magazynować w księstwie jako zapasy lub sprzedać na Targu.


Niedostatek kamieni

O braku kamieni informują nas wieści turowe w postaci komunikatu:

Za mało kamieni!

Przyczynami takiego komunikatu może być

  • Za mała ilość produkowanych kamieni.

Rozwiązania: zatrudnić kamieniarzy lub podnieść ich produkcję przez włączenie odkrywania i dobudowanie cechów; zbudować manufaktury; zakupić jednorazowo kamienie na targu; włączyć automatyczne dokupowanie kamieni (dwie ostatnie metody działają tylko wtedy, gdy ma się złoto).

Manipulowanie ceną kamienia

Wielki Mistrz Bractwa Kamieniarzy, może lekko manipulować ceną kamienia na targu. Ma on możliwość ustanowienia jednej z dwóch decyzji:

  • podwyższamy ceny,
  • lub obniżamy ceny.

To jaką decyzje podejmie ostatecznie, będzie miało namacalne odzwierciedlenie jeśli odpowiednio przewidzi tendencje cen na targu, w dłuższej perspektywie a nie tylko w skali jednego (następnego) dnia, dlatego też podwyższenie cen nie zawsze może dawać oczekiwany rezultat. Wpływ na ceny kamienia oczywiście nie pozwala wywracać targu do górny nogami.

Osobiste