Kalkulator kosztu rozpiski

Z Dracopedia

Dodatek przeznaczony jest dla osób nie korzystających na co dzień z Optima.

Po zalogowaniu się kalkulator zapewni nam zaimportowany gotowy stan księstwa wraz z księgami i przypisanymi do nich czarami. Osoby niezalogowane mogą ręcznie poustawiać właściwe wartości.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych, przynajmniej rzucanych czarów oraz tur lub zapasów jakie chcemy na to przeznaczyć, otrzymujemy gotowy przybliżony koszt w manie oraz złocie, jak również możliwość optymalizacji i zmiany ilości tur.

Dociekliwi korzystający z Optima mogą potraktować ten dodatek jako podręczny "sprawdzacz", co się opłaca (jakie zyski w zapasach i turach jesteśmy w stanie uzyskać przy danej konfiguracji księstwa), a co nie.

W polach z gdzie się wpisuje manę i złoto można używać liczb z suffiksami (np. 150M).

Linki zewnętrzne

Osobiste