Kal-Kulator

Z Dracopedia

Kal-Kulator - dodatek do obliczania jak będzie narastać Kula ognia na naszym księstwie.

Dodatek wymaga podania takich parametrów jak:

  • Powierzchnia księstwa
  • Poziom generałów przemysłowców
  • Posiadanie nauki: Konstrukcja Machin Drewnianych
  • Rozmiar kuli aktualnie na księstwie
  • Tura w której znajduje się aktualnie księstwo (gdyż do 6. tury kula może się rozpadać)
  • Ilość konstrukcji machin bojowych
  • Tura do której mają być prowadzone obliczenia

Jeśli jesteś zalogowany do portalu dodatków i Twoje księstwo to Plemiona Feniksa, wszystkie możliwe dane zostaną pobrane z Twojego księstwa aby jak najmniej wpisywać.

W wyniku obliczeń otrzymujemy tabelkę z zestawieniem jakie rozmiary kuli ognia osiągniemy w poszczególnych turach z zaznaczeniem ile procent maksymalnej możliwej do utrzymania kuli osiągamy. W kolumnie obok otrzymujemy również informację o ile kula zmieniła swój rozmiar (także w procentach). Na samym dole tabelki znajduje się informacja o tym jak dużą kulę możemy utrzymać przy aktualnym stanie księstwa.

Linki zewnętrzne

Osobiste