Jedzenie

Z Dracopedia

Jedzenie jest surowcem niezbędnym do funkcjonowania księstwa.


Ludzie mieszkający w księstwie muszą jeść, żeby przeżyć - tak więc jeżeli zabraknie im jedzenia, będą umierać. Spowoduje to również obniżenie popularności Twoich rządów i ludzie zaczną uciekać z księstwa. Jest bardzo ważne, żeby nigdy nie brakowało jedzenia Twoim poddanym.

Jedynymi ludźmi nie potrzebującymi jedzenia są jednostki wojskowe )Ożywieńców.

Spis treści

Gdzie sprawdzić ilość jedzenia

Ilość jedzenia w księstwie można zobaczyć w menu Stolica, jest to liczba podana w kolumnie "Liczba" obok napisu "jedzenie". Wartość w kolumnie "Zmiana" podaje, o ile zmienił się stan jedzenia w porównaniu do poprzedniej tury.

Jak zdobyć jedzenie

Jedzenie można uzyskać na pięć sposobów:

Co zrobić z nadmiarem jedzenia

Nadmiar jedzenia można magazynować w księstwie jako zapasy lub sprzedać na Targu.


Niedostatek jedzenia

O głodzie informują nas wieści turowe w postaci komunikatu:

Za mało jedzenia! Z głodu umarło x żołnierzy, x (nazwa E1), x (nazwa E2), x złodziei i x ludzi oraz Twoja popularność spadła o x punktów.


Przyczynami takiego komunikatu mogą być:

  • Za mała ilość produkowanego jedzenia.

Rozwiązania: zatrudnić chłopów lub podnieść ich produkcję przez włączenie odkrywania i dobudowanie cechów; zbudować manufaktury; zakupić jednorazowo jedzenie na targu; włączyć automatyczne dokupowanie jedzenia (dwie ostatnie metody działają tylko wtedy, gdy ma się złoto).

Rozwiązania: jak najszybciej wymazać czar; zastosować rozwiązania z pierwszego punktu.

Osobiste