Budynki gospodarcze

Z Dracopedia

(Przekierowano z Infrastruktura)

Zakładka Budynki gospodarcze w menu Budowa daje dostęp do budowy budynków niezbędnych do rozwoju każdego księstwa. Jest to jedna z najczęściej używanych zakładek.


Infrastruktura księstwa zależy od gracza. Decyzje podejmowane w zakładce Budynki gospodarcze mają wpływ na wiele czynników w księstwie, między innymi na:


Spis treści

Budowanie

Budynki gospodarcze służą poddanym w księstwie. Żeby postawić budynki, należy spełnić kilka warunków.

  • Po pierwsze potrzebne jest wolne miejsce. Jeden budynek zajmuje jeden akr. Jeśli nie ma wolnej ziemi, nie można nic budować.
  • Po drugie trzeba dostarczyć złoto - cena jest zależna od powierzchni państwa oraz jest uwzględniany wpływ nauki Inżynieria oraz Budulec.
  • Koszt budynku wynosi 1 Budulec

Jak dostarczyć ziemię, złoto i budulec

Ziemię można dostarczyć przez:


Złoto można dostarczyć:


Budulec można dostarczyć (swego rodzaju cegły):

  • zatrudniając murarzy,
  • wyciągając je z labiryntu,
  • burząc inne budynki infrastruktury.


Im większe jest księstwo, tym więcej potrzeba złota na zbudowanie jednego budynku. Nie zmienia się tylko stosunek ziemi do budynków, zawsze jeden budynek infrastruktury zajmuje jeden akr.

Na górze ekranu znajdują się informacje mówiące, ile budynków można wybudować (liczbę tę oblicza serwer); ile jest wolnej ziemi, złota oraz Budulca; ile złota i budulca zużyjesz na jeden budynek.

Zarządzanie budową

Zarządzanie wszystkimi budynkami gospodarczymi jest jednakowe. Jeśli chcesz wybudować któryś z budynków, wpisz ilość w oknie budowy "Wybudować" i potwierdź przyciskiem Zrób (kciuk podniesiony do góry) lub klawiszem Enter.

Jeśli zlecisz budowę większej liczby budynków niż posiadana ilość dostępnej ziemi, złota bądź Punktów Zabudowy, powstanie tylko tyle budynków, na ile możesz sobie pozwolić. Jeśli zlecisz budowę kilku typów budynków, będą budowane kolejno (góra-dół). Jeśli możesz, na przykład, pozwolić sobie na 56 budynków a zlecisz budowę 40 domów i 50 warsztatów, zostanie wybudowanych 40 domów i 16 warsztatów.


Burzenie

Może się zdarzyć, że zechcesz pozbyć się jakichś budynków i na ich miejsce postawić inne. Robi się to wpisując liczbę budynków do zburzenia w tym samym okienku, w którym wpisuje się ilość budynków do postawienia i wciskając przycisk Wyburz (przycisk z dynamitem). Należy przy tym pamiętać, że nie wolno niszczyć budynków "używanych". Tak więc jeżeli chcemy zburzyć 50 warsztatów danego typu, należy wpierw upewnić się że nikt w nich nie pracuje, w przeciwnym razie należy zwolnić odpowiednią ilość zatrudnionych pracowników. To samo tyczy się domów. Po zburzeniu budynku zwracane jest 50% Budulca potrzebnych na ponowne wybudowanie go (u Ożywieńców 100%) oraz zwalnia się ziemia. Można zwiększyć % odzyskiwania ilości budulca do 80% przez odkrycie 4 poziomu inżynierii

Budynki burz ostrożnie i starannie sprawdzaj podane wartości, ponieważ akcji nie da się cofnąć.


Na ekranie budynków gospodarczych jest kilka przycisków Zrób i Wyburz - każdy z nich odnosi się do całego menu budowa (a nie pojedynczych jego części).

Budynki Gospodarcze

Domy

Jedne z najważniejszych budynków infrastruktury, wpływają na zaludnienie. (Więcej...)

Warsztaty i cechy

Manufaktury

Manufaktury same wytwarzają surowce i do ich obsługi nie musisz zatrudniać rzemieślników.

Pozostałe budynki

Pustkowia

Więcej o Pustkowiach.

Osobiste