Grand Total

Z Dracopedia

Grand Total jest dodatkiem przestarzałym, nie jest rozwijane, ani już nawet uruchamiane.
Jego kontynuacją jest Daily News Analyser.

Grand Total, w skrócie GT, to system analizujący wieści. Przedstawia informację o tym, co wydarzyło się podczas przeliczenia w skondensowanej formie, w postaci posta na forum wewnętrznym. Dodatkowo szczegółowa analiza przesyłana jest na pocztę zainteresowanych osób. Autorem GT jest Aldar, administracją i sprawami bieżącymi związanymi z działaniem systemu zajmuje się Watson.

Jak uruchomić Grand Total

1. Żeby Grand Total mogło się zalogować trzeba utworzyć hasło do księstwa dla Grand Total. Tworzymy je z poziomu zakładki Ustawienia na księstwie Imperatora lub Głównodowodzącego.

2. W kolejne pola należy wpisać, zgodne z opisem pól: hasło do konta na jakim jest księstwo, hasło jakiego chcemy używać dla GT, powtórzyć hasło dla GT celem kontroli poprawności. Hasło dla GT musi być inne niż normalne hasło do księstwa lub koalicyjne.

3. Jeżeli nie mamy konta na Grand Total musimy je stworzyć. Na stronie domowej GT klikamy rejestracja po lewej, podajemy login i hasło dla naszego konta GrandTotal (login taki jak nazwa konta, hasło należy wymyślić inne). Jeżeli mamy już konto na GrandTotal musimy się tylko zalogować, wpisujemy hasło jakie wcześniej utworzyliśmy na Grand Total, nie hasło utworzone na księstwie.

4. Wpisujemy dane księstwa, z którego dane będzie pobierać GrandTotal: koalicję, nazwę księstwa, jego login oraz hasło dla GT utworzone w zakładce Ustawienia. Podajemy mail, wybieramy język i forum na które mają trafiać podsumowania. Zatwierdzamy.

Linki zewnętrzne

Strona domowa Grand Total

Osobiste