Farming

Z Dracopedia

Transfer ziemi nie wynikający z bezpośredniej, uczciwej walki pomiędzy koalicjami. W szczególności dotyczy to atakowania własnych księstw lub księstw wyłączonych z własnej koalicji. Za farming uznane być może atakowanie, przez 3 dni lub dłużej księstw które nie podjęły walki. Powyższa sytuacja nie dotyczy wojen 1 vs. 1 w których toczyła się już walka, ani multiwojen jeśli koalicja atakowana sama w niej walczyła.

Osobiste