Eksport danych

Z Dracopedia

Gra oferuje eksport danych dla programów zewnętrznych.

Zasady

Należy pamiętać, że program zewnętrzny mający się logować na księstwa, czy w inny sposób odczytywać dane z reddragon.pl musi uzyskać aprobatę Adminów.

Wyprowadzane dane

Format eksportu

  • Pojedyncza strona eksportu może zawierać wiele tabel z danymi.
  • Każda tabela poprzedzona jest dwoma znakami końca linii, następnie wierszem z nazwą tabeli, następnie wierszem nagłówkowym z nazwami pól.
  • Po nagłówku w kolejnych wierszach podawane są kolejne krotki danych, w formacie CSV (z dalszymi obostrzeniami).
  • Pola są oddzielone znakiem tabulacji.
  • Pola tekstowe nie są zamykane w żadnych cudzysłowach, ani w inny sposób wyróżniane.


  • Do strony eksportu mogą być dodawane nowe tabele, zawsze jednak będą dodawane na koniec strony.
  • Do tabeli CSV mogą być dodawane nowe kolumny, zawsze jednak będą dodawane po wszystkich obecnych kolumnach.
Osobiste