Doświadczenie

Z Dracopedia

Doświadczenie to punkty, które zdobywają generałowie podczas gry. Inna nazwa: exp.


Spis treści

Sposoby expowania (expienia)

W zależności od generała, w różny sposób zdobywają oni doświadczenie.

Punkty doświadczenia można zdobywać na kilka sposobów:

Wzór na doświadczenie zdobywane w labiryncie:

[level^4 - (level-1)^4]*100/20 (minimum 1 pkt) 


(Gdzie level - poziom (ang. level), skrót: lvl)

Ta ilość jest modyfikowana przez zmienną losową +-20% (z praktyki wynika, iż 5-cio krotne wzięcie w labiryncie doświadczenia pozwala na uzyskanie kolejnego poziomu generała).

Uwaga: ranni generałowie nie zdobywają doświadczenia.

Zmiana zdolności w labiryncie

Generał może zmieniać swoją zdolność drugorzędną w labiryncie, ale traci przy tym doświadczenie, pierwsza zmiana zabiera 50% doświadczenia, każda kolejna o 10% mniej (jednak nie mniej niż 10%).

Generał traci tylko doświadczenie, nie traci poziomu, nawet jeśli po zmianie umiejętności zostanie mu mniej expa niż wynikałoby to z jego poziomu.

Co daje exp

Kumulowanie doświadczenia pozwala generałom na uzyskiwanie coraz to wyższych poziomów, a co za tym idzie - większą efektywność działań.

Wpływ generalicji w zależności od poziomu

  • Naukowiec:

Poziom generała naukowca jest dodawany do wpływu uniwersytetów wg wzoru:

lvl generała * 50 / (lvl generała * 2 + 50) 
  • Magowie i złodzieje:

Szansa na wejście czarów oraz wpływ na siłę ataku/obrony złodziejskiej:

100*lvl/(lvl+50)
  • Kupcy:

Zwiększenie wydajności kupców:

150*lvl/(lvl+50)

Exp a level

Zestawienie zależności poziomu od doświadczenia.

Osobiste