Dni admińskie

Z Dracopedia

Przy okazji świąt, czy dłuższego wolnego zachodzi potrzeba złagodzenia działań wojennych na serwerze. W tym celu wprowadzane są Dni admińskie. Mają one na celu uniemożliwienie czerpania korzyści, z faktu że część ludzi wyjeżdża i ma ograniczone możliwości prowadzenia działań w grze. Dodatkowo Dni pozwalają na szczęśliwe spędzenie wolnego czasu, bez obaw o nieplanowaną stratę akrów swojej koalicji.

Zasady Dni admińskich

 • blokada zasadzek tak w trakcie Dni jak i dzień wcześniej
 • blokada wypowiadania wojen (Jeżeli dwie koalicje chcą rozpocząć wojnę wzajemnie ze sobą w trakcie `dni admińskich`, obaj imperatorzy powinni wysłać taką prośbę do administratora dzień przed planowaną wojną lub w tym samym dniu - doradzamy pierwszą opcję)
 • nie można odwołać wojny po godzinie 20:00
 • blokada budowania PSO
 • bieg okresu dwóch dni do abdykowania księstwa po zasadzce zostaje wstrzymany; czas ten będzie liczony dopiero po zakończeniu Dni admińskich
 • limit tur podniesiony z trzydniowego do trzydniowego plus ilość dni admińskich(czyli przy np. 2 dniach admińskich można uzbierać do 81 tur, a na goblinie do 101), ale tylko w koalicjach nie prowadzących działań wojennych. Nadmiar tur zostanie skasowany w czasie następnego przeliczenia po dniach admińskich
 • opcja wymuszenia lodu:
  • jeżeli dwie koalicje walczą i nie są w stanie się zamrozić dobrowolnie mimo że jedna ze stron tego potrzebuje, na prośbę jednej z nich admini zamrożą obie (trzeba napisać taką prośbę dzień przed planowanym mrożeniem)
  • nie ma możliwości wymuszenia lodu w multi, koalicja może się tylko jednostronnie zamrozić i ataki na zamrożonych w tym czasie nie działają
Osobiste