Cechy

Z Dracopedia

Cechy to budynki infrastruktury podnoszące produkcję w danym zawodzie.


Działanie

Wpływ cechów zależy od ich ilości oraz od liczby ludzi w danym zawodzie. Im więcej masz cechów, tym wyższy ich wpływ, im więcej ludzi w danym zawodzie, tym niższy wpływ przy niezmiennej liczbie cechów. Teoretycznie można zwiększyć wartość wpływu aż do 99%. Niezbędny wskaźnik wpływu przy cechach zależy od wybranej strategii. Większość doświadczonych graczy utrzymuje go między 20-40%.


O ile cechy podnoszą produkcję informuje pole "Wpływ". Wpływ wyrażony jest w procentowym wzroście wydajności rzemieślników. Wpływ 30% oznacza, że łączna produkcja równa będzie 1,3 produkcji rzemieślników bez cechów.


Wzór na wpływ cechów

Link do wzoru.

Kiedy i ile budować

Cechy buduje się


Surowiec Zawód Warsztat Cech(Stara ekonomia/nowa ekonomia) Manufaktura
Jedzenie Chłopi Gospodarstwo Kompostownik/Cech słońca Sad owocowy
Kamienie Kamieniarze Zakład kamieniarski Cech kamieniarzy/Cech ziemi Kamieniołom
Budulec Murarze Warsztat murarski Cegielnie/Cech gwiazd
Złoto Kupcy Targ Sklep Kopalnia diamentów
Złoto Alchemicy Laboratorium alchemiczne Cech alchemików/Cech słońca Kopalnia diamentów
Broń Płatnerze Zbrojownia Cech płatnerzy/Cech gwiazd
Mana Druidzi Las druidów Świątynia/Cech ziemi Jezioro many
Punkty nauki Naukowcy Laboratorium naukowe Biblioteka
Osobiste