Budulec

Z Dracopedia

Budulec jest efektem pracy murarzy. Murarze, korzystając z kamieni, przekształcają je w materiał, które nazywamy właśnie budulcem. Stara nazwa, która może się pojawiać na forum: Punkty zabudowy (PZ).

Spis treści

Do czego służy budulec

Budulec służy do budowy budynków gospodarczych. Bez niego nie można nic zbudować.

Pozyskiwanie budulca

Budulec można zdobyć w trojaki sposób:

  • Korzystając z murarzy - najbardziej wydajny i opłacalny system
  • Wyciągając go z labiryntu
  • Burząc inne budynki infrastruktury (zyskuje się wtedy 50% budulca użytego do wybudowania tych budynków; Ożywieńcy są wyjątkiem, odzyskują 100%)

Odkładanie budulca

Budulec można magazynować. Zmagazynowany budulec można zużyć TYLKO I WYŁĄCZNIE do budowy budynków infrastruktury - nie można go użyć do budowania budynków specjalnych. Budynki specjalne budowane są tylko i wyłącznie na bieżąco, z produkcji murarzy w danej turze.

Limit budulca

Księstwo jest w stanie zmagazynować tylko określoną maksymalną ilość budulca. Po przeliczeniu nadmiar jest usuwany z księstwa. Limit to:

7500 + powierzchnia/4

(czyli księstwo o powierzchni 20 000 (20k) akrów może zmieścić w magazynach 12500 budulca).

Wyjątki

  • Ożywieńcy burząc budynki infrastruktury odzyskują 100% budulca (zamiast 50%).
  • Elfy nie potrzebują kamienia do produkowania budulca.
  • Enty nie posiadają budulca. Budują za złoto
Osobiste