Budowa (menu)

Z Dracopedia

Menu "Budowa" umożliwia stawianie budynków gospodarczych oraz budynków specjalnych. Tutaj można również zakupić ziemię i odkrywać różne gałęzie nauki.


Zakładki w menu Budowa

Budynki gospodarcze - Każdy zakupiony lub wygrany w bitwie akr należy zagospodarować, właśnie to menu ma nam w tym pomóc. Tu rozdzielamy budynki tworząc naszą gospodarkę stabilną i wydajną. Jest również możliwość zwiększenia obrony wojskowej np. budując wieże.


Budynki specjalne - Jeśli chcemy zwiększyć obroty naszej gospodarki lub też zwiększyć waleczność wojska pomogą nam w tym budynki specjalne. To dzięki nim mamy więcej ludności w księstwie, mamy możliwość wymiany towaru między księstwami, zwiększamy obronę i atak naszego wojska oraz zyskujemy wiele innych przydatnych rzeczy. Najlepiej mieć wszystkie budynki specjalne jak najszybciej wybudowane, to da nam przewagę nad tymi, którzy ich nie mają, pomimo że mają tą samą wielkość księstwa.


Ziemia - Jeśli nie chcemy się mierzyć z przeciwnikiem zawsze pozostaje możliwość zakupienia ziemi. Z czasem im więcej akrów będzie się posiadać, tym staje się ona droższa. Duże księstwa nie korzystają z zakupu ziemi, ponieważ dla nich nie jest on opłacalny, wolą walczyć z przeciwnikiem.


Nauka - Nasi naukowcy pracują dla nas i produkują nam punkty nauki. To dzięki nim możemy obniżyć koszty budowy budynków specjalnych lub gospodarczych. Jest również możliwość zmniejszenia czasu szkolenia wojska, obniżenia kosztu rzucanych czarów czy też zmniejszenia kosztów potrzebnych na zatrudnienie złodziei.

menu
Stolica (menu)Budowa (menu)Zatrudnienie (menu)Wojsko (menu)Walka (menu)Magia (menu)Złodzieje (menu)Polityka (menu)Imperator (menu)Statystyki (menu)Szukaj (menu)Opcje (menu)Pomoc (menu)Wyloguj (menu)
Osobiste