Bractwo Kamieniarzy

Z Dracopedia

To krasnoludzki cech producentów kamienia.

pic_1.jpg


Spis treści

Hierarchia w Bractwie Kamieniarzy

Są cztery stopnie awansu w Hanzie:


Nowicjusz

Każdy krasnolud na serwerze nie posiadający praw wyborczych. Może uczestniczyć w forum gildii, ma dostęp do jakichś informacji dostępnych wewnątrz gildii.


Członek

Równo trzydzieści największych krasnoludów na serwerze. Posiadają czynne prawo wyborcze co oznacza, że mogą głosować w wyborach.


Starszy

Pięciu największych krasnoludów na serwerze. Posiadają bierne prawo wyborcze - mogą głosować, zwoływać głosowania oraz kandydować na Wielkiego Mistrza.


Wielki Mistrz

Wybierany w wyborach spośród kandydatów. Posiada szczególne uprawnienia: może wpływać na ceny kamienia na targu.

Wyznaczenie i wybory

Pierwsze Wyznaczenie odbędzie się, kiedy księstwa odbudują się już z popiołu i na nowo ich władcy poczną spoglądać w stronę wschodu, gdzie słychać już będzie nadchodzące echo wojennych trąb. Nastąpi to 5 dnia ery o świcie samym.

Każde dalsze odbywać się będzie co 5 zajść księżyca kolejno od dnia pierwszego zwołania posiedzenia Bractwa, aby władza była ciągła i nie zachwiana na cześć i chwałę 5 najmądrzejszych - Rady Starszych.

Począwszy od kolejnego dnia po wyznaczeniu Starsi mogą zwołać wybory na Wielkiego Mistrza, choć nie muszą jeżeli uznają, że obecny spełnia swoją role właściwie. Jeżeli jednak wybory zostaną zwołane, aż do kolejnego wyznaczenia nie można ich ponowić.

Wybory trwają prawie dwa dni: przez dzień w którym zostały zwołane, oraz przez cały dzień następny, aż do przeliczenia. W wyborach automatycznie kandyduje każdy ze Starszych, jednakże w dowolnym momencie może zrezygnować, zwracając głosy oddane na niego do puli głosów.

Prawo głosowania mają wszyscy członkowie oraz Starsi, którzy nie kandydują.

Realna władza Mistrza

Wpływ na ceny kamienia oczywiście nie pozwala wywracać targu do górny nogami. Wielki Mistrz, może lekko manipulować ceną kamienia na targu a nie nią sterować. Ma on możliwość ustanowienia jednej z dwóch decyzji:

  • podwyższamy ceny,
  • lub obniżamy ceny.

To jaką decyzje podejmie ostatecznie, będzie miało namacalne odzwierciedlenie jeśli odpowiednio przewidzi tendencje cen na targu, w dłuższej perspektywie a nie tylko w skali jednego (następnego) dnia, dlatego też podwyższenie cen nie zawsze może dawać oczekiwany rezultat .

Skuteczność tych decyzji będzie oczywiście zależeć od standardowych parametrów targu. Czy to duże możliwości? Małe? Ciężko ocenić na dziś dzień...

Osobiste