Bojkot

Z Dracopedia

Opis

Każde księstwo, jeżeli ceny któregoś z surowców mu nie odpowiadają, może wybrać opcję bojkotowania rynku tego surowca, w zakładce .

  • Bojkot trwa do przeliczenia.
  • Można bojkotować tylko jeden surowiec na raz.
  • Do końca przeliczenia, cala nadprodukcja bojkotowanego surowca jest wyrzucana. Najpierw zaspokajane są potrzeby księstwa, a potem to co zostanie z produkcji danej tury zamiast trafić np. do autosprzedaży jest wyrzucane.

Nie są wyrzucane zgromadzone zapasy bojkotowanego surowca, wyłącznie bieżąca produkcja. To oznacza, że nie da się robić bojkotu zapasami surowców, przeprowadzają go pracownicy produkujący w danym zawodzie.

Wływ

Bojkot ma duży wpływ na podniesienie cen surowca w kolejnym przeliczeniu. Oczywiście jego efekt zależy od tego ile surowca zostanie wyprodukowane i wyrzucone w porównaniu z tym ile zostało sprzedane/kupione. Dlatego lepiej działają zorganizowane akcje bojkotu.

Gdzie aktywować

Bojkot aktywujemy w Polityka / Sprzedaż. Informacje o prowadzonym bojkocie znajdują się w Polityka / Sprzedaż, w Zatrudnieniu, oraz w wieściach z tury podobnie do autosprzedaży.

Uwaga! Zmagazynowane zapasy są sprzedawane autosprzedażą. To może powodować mylące przypadki, np.: ustawiamy bojkot mana, produkujemy mana, nie mamy wieści z wyrzucania bojkotowanej mana, ale ze to wieści z autosprzedaży mana. Działanie to jest `prawidłowe`, magowie zużywają wyprodukowaną mana – nie ma nic na bojkot, zaś sprzedane zostały zapasy.

Osobiste