Bezrobotni

Z Dracopedia

Bezrobotni to ludzie znajdujący się w księstwie, którzy nie są zatrudnieni w żadnym zawodzie, zaciągnięci do wojska ani do złodziei.

Spis treści

Przydatność bezrobotnych

Bezrobotni sami w sobie nie są przydatni dla księstwa. Jedzą i pobierają pensje jak każdy obywatel, ale nie pracują na księstwo. Jedyny dochód z nich to podatki zbierane przez Ratusz. Ich wartość leży w możliwości zatrudnienia ich w dowolnym zawodzie lub jako wojsko bądź złodziei.

  • Zaciągnąć ich do wojska lub jako złodziei można w menu Wojsko. Nowy wojak lub złodziej jest niewyszkolony (ma tylko 10% siły wyszkolonego wojaka lub złodzieja).

Skąd wiedzieć, ile ma się bezrobotnych

Ilość bezrobotnych można sprawdzić w menu Zatrudnienie, na samej górze tabelki lub na górze w menu Wojsko.

Jak zdobyć bezrobotnych

Bezrobotni pojawiają się sami między turami gdy zaludnienie w księstwie nie jest maksymalne. Bezrobotni nie pobierają pensji ani nie zużywają jedzenia w turze, w której przychodzą do księstwa. Aby zwiększyć maksymalne zaludnienie można:

Można też wziąć bezrobotnych z Labiryntu, wybierając ludzi. W Labiryncie tą metodą otrzymuje się też wojskowych i złodziei.

Istnieje możliwość zmiany ludzi już wyszkolonych w bezrobotnych, wystarczy zwolnić wymaganą ilość ludzi. Ludzie zwolnieni z zawodu, wojska lub złodziei stają się bezrobotni.

Jak pozbyć się bezrobotnych

Czasem zdarza się tak, że na księstwie znajduje się duża ilość bezrobotnych, których w danej turze nigdzie nie można zatrudnić. Możliwe jest także zaludnienie ponad limit, na przykład w sytuacji, gdy księstwo utraci ziemię w wyniku ataków wojskowych. W takich okolicznościach konieczne może być pozbycie się nadmiaru bezrobotnych. Aby tego dokanać należy w polu Zwolić bezrobotnych, znajdującym się na dole zakładki zatrudnienie wpisać ilu bezrobotnych chcemy usunąć z księstwa, a następnie zatwierdzić czynność.

Osobiste