Automatyzacja (Opcje)

Z Dracopedia

Spis treści

Automatyzacja dokupywania / sprzedaży

Ta czynność, uruchamiana w menu Opcje, pozwala na zakup i sprzedaż surowców na targu bez potwierdzania handlu przez gracza.


W każdej nowej turze kolejność jest następująca: najpierw zakup jedzenia, potem kamieni, następnie automatyczne czary a na końcu sprzedaż nadmiaru surowców.

Automatyczne kupno

W pierwszej linijce możemy określić, które z podstawowych surowców będziemy kupować na targu: Jedzenie, Kamienie czy manę. Jeśli nie zaznaczymy kwadracika pod którymś surowcem, jego zakup nie będzie wykonywany automatycznie.

 • Automatyczne dokupowanie jedzenia - Gdyby zabrakło Ci jedzenia, poddani zaczną uciekać. Dlatego dobrze jest mieć go pod dostatkiem. Automatyzacja gwarantuje, że jeśli zabraknie jedzenia, zostanie ono automatycznie kupione na Targu.
 • Automatyczne dokupywanie kamieni - Jeśli zabraknie kamienia dla naszych murarzy na budowę budynków lub Budulca, to odpowiednia ilość (brakująca) zostanie dokupiona.
 • Automatyczne dokupowanie many - Ponieważ mana to surowiec, którego nie da się przechowywać, kupuje się ją zawsze w małych ilościach, potrzebnych do rzucanego akurat czaru. Jest to długa operacja, którą automatyzacja bardzo ułatwi. Dokupowanie many funkcjonuje nie tylko przy automatycznych czarach, ale także w menu Magia. Jeśli chcesz rzucić czar i włączyłeś dokupowanie many, wystarczy go rzucić, a mana zostanie automatycznie zakupiona.

Automatyczna sprzedaż

W drugiej linijce wybieramy, które surowce będą automatycznie sprzedawane w każdej turze: jedzenie, kamienie, broń czy mana. Podczas tej operacji sprzedawana będzie zawsze cała ilość dostępnego w księstwie dobra, dlatego z opcji tej należy korzystać ostrożnie.

W którymś momencie może się okazać, że musisz zatrudnić wojsko a sprzedałeś całą broń - dlatego dobrze rozplanuj gromadzenie i sprzedaż zapasów.

 • Automatyczna sprzedaż jedzenia - Przydatna zwłaszcza dla ras, które zarabiają na pracy chłopów.
 • Automatyczna sprzedaż kamieni - Niewykorzystane przez murarzy kamienie zostaną przetransportowane na targ.
 • Automatyczna sprzedaż broni - Pozwala na sprzedaż posiadanego oręża. Należy ostrożnie używać tej opcji, jeżeli zakup broni jest niopłacalny a my szykujemy się do wojny.
 • Automatyczna sprzedaż many - Many nie da się przechowywać (chyba że gra się elfem), dlatego automatyzacja jest wielkim ułatwieniem dla tych, kórzy ją wytwarzają. W każdej turze sprzedaż many następuje po zakupie surowców.

Automatyczne rzucanie czarów

Następna część automatyzacji dotyczy rzucania czarów na Twoje księstwo. Aby funkcjonowało ono sprawnie, dobrze jest regularnie rzucać czary takie jak Pracowitość, Dobry humor i Fluidum magiczne.

Żebyś nie musiał rzucać ich co turę sam, wystarczy wybrać je na liście pięciu czarów, które chcesz rzucić automatycznie co turę. Zaznaczając któreś z pól znad listy ("Skończyć rzucanie czarów po nieudanym rzuceniu") decydujesz, co robić w wypadku nieudania się czaru.


 • Jeśli zaznaczysz Kontynuuj rzucanie czarów, automat przejdzie do następnego, niezależnie od tego, czy poprzedni udał się, czy nie.
 • Jeśli zaznaczysz opcję Kontynuuj rzucanie czaru aż do skutku, będzie on powtarzany dopóki się nie uda, nie wyczerpie się mana lub złoto na jej zakup. Tej opcji używaj wyjątkowo ostrożnie.
 • Opcja Zakończ skrypt oznacza, że jeżeli któryś z czarów nie uda się, skrypt zostanie zakończony i kolejne czary będziesz musiał rzucić sam.
 • Ostatnią opcją jest Wyłącz automatyczne rzucanie czarów. Po zaznaczeniu tej opcji nie będą rzucane żadne z czarów wyznaczonych do automatycznego rzucania.


O tym, które czary rzucane automatycznie się udały, dowiesz się po rozpoczęciu nowej tury w Stolicy - w miejscu przeznaczonym do wyświetlania wiadomości.


Jeśli chcesz rzucać czary rzadziej niż raz na turę, możesz posłużyć się polem raz na X tury. Wpisanie "1" będzie oznaczać każdą turę, dwójka co drugą itd. Jeśli chcesz rzucić więcej jednakowych czarów w ciągu tury, musisz wybrać je kilka razy, zajmując więcej pól. Jeżeli zmienisz ustawienia czaru lub jego częstotliwość, zawsze zostanie on rzucony zaraz w następnej turze. Czary, których nie zmieniano, będą rzucane we wcześniej ustalonym rytmie bez zmian.

opcje
Automatyzacja (Opcje)Narzędzia (Opcje)Ustawienia (Opcje)
Osobiste