Atak wojskowy

Z Dracopedia

Spis treści

Czym są ataki wojskowe

Ataki wojskowe są akcjami militarnymi przeciwko księstwom należącym do koalicji, z którą toczymy aktualnie wojnę. Ataki tworzą jednostki wojskowe wysłane z jednego lub kilku księstw jednej koalicji. Ataki przynoszą korzyść w postaci zdobywanej ziemi (maksymalnie 10% obszaru księstwa przeciwnika).

Jak słać ataki

Żeby posłać jakiś atak, trzeba:

  • Kliknąć księstwo do przynajmniej 6 tury,
  • Mieć przynajmniej 1 jednostkę wojskową: (żołnierza, E1, E2 lub smoka),
  • Mieć przynajmniej 1 generała (obojętnie jakiego),
  • Wypowiedzieć wojnę lub zorganizować zasadzkę.
  • Atak wojskowy, który jest słabszy niż powierzchnia celu jest automatycznie anulowany (podczas przeliczenia) - generał i wojsko wracają na księstwa i biorą udział w obronie.

Aby założyć atak, należy wejść w menu Walka, wybrać koalicję z listy, a następnie wybrać księstwo należące do tej koalicji. Później należy wyznaczyć ile poszczególnych jednostek ma uczestniczyć w ataku (wypełniając poszczególne pola) oraz wybrać generała, który ma przewodzić atakowi i nacisnąć przycisk "Zatwierdź" (przycisk z kciukiem do góry).

Siła posłanych ataków

Siła z jaką należy słać ataki może być ciężka do określenia dla początkującego gracza. Szansa na wejście ataku jest następująca:

  • Przy siła ataku < 0,85 * siła obrony atak nigdy się nie powiedzie
  • Przy siła obrony < 0,85 * siła ataku atak zawsze się powiedzie

Pomiędzy tymi wartościami sukces ataku jest ustalany losowo. Szansa zależy od stosunku siły ataku do siły obrony.

Straty podczas ataku

Średnio podstawowe straty (przy podobnej sile ataku i obrony wojskowej) wynoszą około 15% wojska. Wliczone są już efekty budynków specjalnych i zdolności generałów "Moc lecznicza".

Z rosnącą przewagą ataku nad obroną straty atakującego (atakera) spadają (aż osiągną prawie 0%), a straty obrońcy (lub innych księstw na które został wysłany atak) rosną (maksymalnie około 30%). Z rosnącą przewagą obrony nad atakiem straty atakującego rosną (aż do wartości około 30%), a straty obrońcy maleją (aż osiągną prawie 0%).

Straty ludności cywilnej stanowią 25% ogólnych strat, jeżeli nie jest wybudowany budynek specjalny Pospolite ruszenie. Przy wybudowanym Pospolitym ruszeniu jest to 50% w przypadku udanej obrony lub pełne straty, tak jak wojsko, w przypadku nieudanej obrony. Na straty ludności cywilnej mają wpływ budynki specjalne i zdolności "Żądza krwi i sodomia".

Zdobywana ziemia

Tylko sześć udanych ataków na dane księstwo przynosi efekt w postaci zdobywanej ziemi. Zyski z każdego kolejnego ataku są coraz mniejsze. Wielkość zdobywanego obszaru zależy również od tego, czy broniące się księstwo ma zbudowany budynek specjalny Sieć wojennych fortec.

Gdy księstwo przeciwnika posiada SWF to kolejne ataki zdobywają: 6%; 6%; 6%; 4,5%; 3% i 1,5%.

W przypadku braku SWF: 10%; 10%; 8%; 6%; 4%; 2%.

Zobacz też

Kalkulator zysków ziemi z ataków

Osobiste