Akr

Z Dracopedia

Akr jest podstawową jednostką wielkości księstwa. Często zamiennie używa się pojęć ziemia, gleba.


  • Ilość budynków specjalnych jest niezależna od wielkości księstwa, zawsze można ich postawić tyle samo.
  • Jeden akr jest najmniejszą jednostką podczas zakupu ziemi.


Powiązania

Źródło „http://dracopedia.pl/Akr
Osobiste