Ada

Z Dracopedia

Ada (Arkusz do ataków) to arkusz kalkulacyjny umożliwiający precyzyjne i szybkie policzenie ataków wojskowych prez GDW (Głównodowodzący Wojskiem) dzięki przenoszeniu danych i precyzyjnemu odtworzeniu mechaniki gry. Twórcą arkusza jest AresM.

Aby arkusz poprawnie funkcjonował, trzeba włączyć obsługę makr, ponieważ niektóre elementy zostały napisane w VBA (Visual Basic for Applications).

Arkusz umożliwia policzenie obrony zarówno na księstwie atakowanym bezpośrednio, jak i obrońców (paktowiczów). Wprowadzamy szacowane wartości w odpowiednie pola (jeśli przewidujemy, że księstwo nie ma jakiś budynków specjalnych, możemy to uwzględnić) i otrzymujemy wartość obrony:

  • Obrona całkowita - nie uwzględnia działania złodziei ani magii; pod uwagę brane są budynki specjalne i odsetek niewyszkolonego wojska.
  • Obrona całkowita (po złodziejach) - jest to obrona całkowita pomniejszona o wynik działania udanych akcji złodziejskich.
  • Obrona całkowita (po magii) - jest to obrona złodziejska pomniejszona o wynik działania wprowadzonej magii.

Jeśli zaznaczymy działanie czaru słabości i/lub czaru Upadłe legiony (tylko na księstwie bezpośrednio atakowanym), efekt zostanie dodany do każdej wyliczonej obrony.

Wszystkie straty i efekty można dowolnie modyfikować (podpowiedzi w dymkach pokazują zakres losowości). Standardowo są ustawione na średnie.

Istnieje możliwość przenoszenia wartości po każdym ataku do aktualnego arkusza i/lub innego (np. kiedy znamy pakty i wiemy, że dany obrońca będzie uczestniczył w kilku obronach). Należy pamiętać, że po przenoszeniu danych należy "wyłączyć" efekty działań złodziei i magii niszczącej, aby nie nie wuzględniać ich wielokrotnie. Natomiast trzeba ponownie uwzględnić słabość, jeśli była wcześniej.

Poza głównymi funkcjami pozwalającym na szybkie i precyzyjne obliczenie obrony, arkusz umożliwia także:

  • obliczenie zysków ziemi z ataków
  • obliczenie potrzebnej liczby E2 Gnoma do pełnego efektu(150% strat)
  • obliczenie potrzebnej liczby machin wojennych do pełnego efektu


Linki zewnętrzne

Źródło „http://dracopedia.pl/Ada
Osobiste